6 feb. 2015

6è. GARROTINS per CARNAVAL: El Rei Titus diu!

El seu origen és asturià. Al segle XIX es va estendre pel territori espanyol i davant l'auge de la moda del flamenc ja en el segle XX va agafar un toc d'aquest estil musical, concretament de canto chico de mans de la Niña de los Peines amb el qual es va estendre. Hi ha la creença que va arrelar especialment entre els gitanos de Lleida tot i no haver-hi proves documentals que ho permetin assegurar.
Consta d'una tornada fixa amb una melodia rítmica, i les estrofes es van improvisant a mesura que es canta. El contingut de les estrofes sol ser burlesc o irònic, amb l'únic objectiu de divertir la gent que l'escolta.
En l'anomenat Garrotín de Lleida l'estrofa sol ser, tot i que amb petites variacions:
Al garrotín, al garrotan,
de la vera vera vera de Sant Joan;
al garrotin, al garrotan,
de la vera vera vera de Sant Joan.

No hay comentarios:

Publicar un comentario